+13013881000 bmcmahon@aol.com

预售价15.98-19.98万元 零跑C11开启预售

预售价15.98-19.98万元 零跑C11开启预售
雅博-雅博体育app-官方网站 2022-05-01

12月28日 , 零跑C11预售发布会于零跑汽车杭州总部正式举办。零跑C11的市场引导价为 :奢华版15.98万元 、尊享版17.98万元、机能版19.98万元,将于2021年1月1日正式开启预售 。

在2021年1~9月预订的用户,零跑汽车提供了阶梯式的购车优惠:1月下订 ,2万抵扣4万购车款;2月下订 ,2万抵扣3.8万购车款,以此类推,每个月抵扣金额递减2000元。首任车主下订还可享受终身三电质保、终身免费根蒂根基数据流量 、终身免费门路营救与免费充电桩及安装办事。

零跑C11车身尺寸为4750×1905×1650妹妹 ,轴距2930妹妹,NEDC续航里程跨越600km 。

外不雅方面,零跑C11匹配瓦尔登绿 、磁灰、光白等8种外不雅颜色 ,玄黑、碳灰+岩灰 、岩灰+雾紫3种内饰颜色供消费者自由选择 。别的,无边框车门、隐蔽式门把手和年夜尺寸轮毂,也为总体增添了科技感以及运动感。

科技方面 ,零跑C11配备了高通骁龙第三代数字座舱平台,并搭载了骁龙8155芯片。零跑C11拥有10.25英寸仪表屏、12.8英寸中控车机屏 、10.25英寸副驾文娱屏三块屏幕 。同时,零跑C11还拥有可实现人脸ID主动适配的软件体系、挪动APP端长途节制、文娱运用等多种功效。

动力方面 ,零跑C11接纳自研的海格力斯电驱体系,奢华版与尊享版最年夜输出功率为200kW,最年夜扭矩为360N·m。双机电四驱版最年夜输出功率为400kW ,最年夜扭矩为720N·m 。

零跑C11将于2021年1月1日开启正式预售 ,经由过程零跑APP官方商城 、零跑汽车官网、零跑汽车小步伐便可预订。

雅博-雅博体育app-官方网站

【读音】:

12yuè 28rì , líng pǎo C11yù shòu fā bù huì yú líng pǎo qì chē háng zhōu zǒng bù zhèng shì jǔ bàn 。líng pǎo C11de shì chǎng yǐn dǎo jià wéi :shē huá bǎn 15.98wàn yuán 、zūn xiǎng bǎn 17.98wàn yuán 、jī néng bǎn 19.98wàn yuán ,jiāng yú 2021nián 1yuè 1rì zhèng shì kāi qǐ yù shòu 。

zài 2021nián 1~9yuè yù dìng de yòng hù ,líng pǎo qì chē tí gòng le jiē tī shì de gòu chē yōu huì :1yuè xià dìng ,2wàn dǐ kòu 4wàn gòu chē kuǎn ;2yuè xià dìng ,2wàn dǐ kòu 3.8wàn gòu chē kuǎn ,yǐ cǐ lèi tuī ,měi gè yuè dǐ kòu jīn é dì jiǎn 2000yuán 。shǒu rèn chē zhǔ xià dìng hái kě xiǎng shòu zhōng shēn sān diàn zhì bǎo 、zhōng shēn miǎn fèi gēn dì gēn jī shù jù liú liàng 、zhōng shēn miǎn fèi mén lù yíng jiù yǔ miǎn fèi chōng diàn zhuāng jí ān zhuāng bàn shì 。

líng pǎo C11chē shēn chǐ cùn wéi 4750×1905×1650mèi mèi ,zhóu jù 2930mèi mèi ,NEDCxù háng lǐ chéng kuà yuè 600km。

wài bú yǎ fāng miàn ,líng pǎo C11pǐ pèi wǎ ěr dēng lǜ 、cí huī 、guāng bái děng 8zhǒng wài bú yǎ yán sè ,xuán hēi 、tàn huī +yán huī 、yán huī +wù zǐ 3zhǒng nèi shì yán sè gòng xiāo fèi zhě zì yóu xuǎn zé 。bié de ,wú biān kuàng chē mén 、yǐn bì shì mén bǎ shǒu hé nián yè chǐ cùn lún gū ,yě wéi zǒng tǐ zēng tiān le kē jì gǎn yǐ jí yùn dòng gǎn 。

kē jì fāng miàn ,líng pǎo C11pèi bèi le gāo tōng xiāo lóng dì sān dài shù zì zuò cāng píng tái ,bìng dā zǎi le xiāo lóng 8155xīn piàn 。líng pǎo C11yōng yǒu 10.25yīng cùn yí biǎo píng 、12.8yīng cùn zhōng kòng chē jī píng 、10.25yīng cùn fù jià wén yú píng sān kuài píng mù 。tóng shí ,líng pǎo C11hái yōng yǒu kě shí xiàn rén liǎn IDzhǔ dòng shì pèi de ruǎn jiàn tǐ xì 、nuó dòng APPduān zhǎng tú jiē zhì 、wén yú yùn yòng děng duō zhǒng gōng xiào 。

dòng lì fāng miàn ,líng pǎo C11jiē nà zì yán de hǎi gé lì sī diàn qū tǐ xì ,shē huá bǎn yǔ zūn xiǎng bǎn zuì nián yè shū chū gōng lǜ wéi 200kW,zuì nián yè niǔ jǔ wéi 360N·m。shuāng jī diàn sì qū bǎn zuì nián yè shū chū gōng lǜ wéi 400kW,zuì nián yè niǔ jǔ wéi 720N·m。

líng pǎo C11jiāng yú 2021nián 1yuè 1rì kāi qǐ zhèng shì yù shòu ,jīng yóu guò chéng líng pǎo APPguān fāng shāng chéng 、líng pǎo qì chē guān wǎng 、líng pǎo qì chē xiǎo bù fá biàn kě yù dìng 。


上一篇:福特高管暗讽特斯拉:福特电动车的门装的更正确 下一篇:最优TCO 奥铃年夜黄蜂轻省多赚获“赢运奖”年度价值车型奖

评论